شماره تماس با معاونين مدرسه

آقاي هژبري: 09364209484  و   آقاي ايران دوست : 09364209644

 

بهار تعليم و تعلم مبارك

 

 

 اسامي منتخب انجمن اوليا و مربيان

 اعضاي انجمن

آقاي ميرآخوري 

آقاي رضايي

خانم شهبندي

خانم ديبايي

خانم باشرف

خانم جباري مقدم

خانم توكلي

خانم تنهايي

خانم حسيني

خانم اسفندياري (عضو افتخاري انجمن)   

 

 روز جشن شكوفه ها و آغاز سال تحصيلي 94-93

براي مشاهده كامل تصاوير به آلبوم مراجعه شود